ดูดวงปี 2554 ดูดวงไพ่ยิปซี 12 ราศี ดวงปี 2554 ราศีมีน Pisces (14 มี.ค.-12 เม.ย.)


Eight of Pentacles

เรื่องสำคัญของคุณในปีนี้ Eight of Pentacles ในปีนี้ สำหรับคุณราศีมีน คงจะเป็นปีที่เด่นด้านการทำงาน การแสดงฝีมือ คุณจะได้รับความชื่นชมเป็นที่ภาคภูมิใจ ผลงานของคุณจะมีคนมองเห็นคุณค่า ได้รับการส่งเสริมในระดับต่าง ๆ

การงานจะสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการเงิน คุณจะได้รับผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่มีข้อแม้นะ “ถ้าคุณขยัน” 😀

และในปีนี้ ราศีมีนบางคนจะมีเรื่องการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ การขยายขอบเขตทักษะวิชาชีพ คุณจะสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม มีความสามารถเฉพาะทางซึ่งจะหาใครลอกเลียนได้ยาก

และสำหรับใครที่ทำงานแฮนด์เมดต่างๆ หรือมีธุรกิจส่วนตัว มีงานพิเศษนอกเหนืองานประจำ คุณจะได้รับโอกาสที่ดีถึงดีมาก มีคำสั่งซื้อจำนวนมาก หรือมีช่องทางรายได้เพิ่มพูน ก้าวสู่ความสำเร็จที่ต้องการ

ความรัก ความสัมพันธ์ King of Wands ด้านชีวิตรัก คู่รักคู่ครอง จะเป็นปีที่ต้องใช้การจัดการเข้ามามีส่วนอย่างมาก หากปีที่ผ่านมาคุณพบปัญหาหลายสถาน ปีนี้จะจัดการไปได้ทีละเปลาะ เรื่องของหัวใจจะลดความสำคัญลงไป คุณจะหันมาใส่ใจชีวิตด้านอื่น ๆ มากขึ้น

สิ่งที่โดดเด่นในปีนี้คือการงาน นั่นหมายถึงคุณกับคู่รักคู่ครองอาจมีแผนทางธุรกิจร่วมกัน หรือสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ ด้านจิตใจจะมีความมั่นคงขึ้นตามลำดับ คุณจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ หรือใช้ประสบการณ์ในการทำงานเข้ามาประยุกต์จัดการชีวิตรัก

สำหรับคนที่มีหลายรัก ตกในห้วงรักสามเศร้า หรือมีปัญหาความสัมพันธ์ไม่ลงตัว ปีนี้หลายอย่างจะคลี่คลายออกไปในที่สุด คุณเองจะมีวุฒิภาวะมากขึ้นในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ สิ่งที่สำคัญระหว่างคุณกับคนพิเศษจะเป็นเรื่องการทำงาน การดำเนินชีวิต การจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า และการร่วมแรงร่วมใจเหมือนคนที่ลงเรือไปด้วยกัน

สำหรับคนโสดนั้น งานและงานและงาน นั่นจะเป็นคำตอบ แต่ก็จะมีเหมือนกันที่ราศีมีนในปีนี้จะพบคนที่เก่ง หล่อ/สวย ฉลาด มีศักยภาพสูง อาจได้ทำงานร่วมกันและมีความฝันล้ำลึกในหัวใจ แต่ว่า เค้าก็จะเห็นคุณเป็นเพื่อนร่วมงานร่วมทีมที่ดี ไม่มีสิ่งอื่นแอบแฝง หากจะพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นก็ต้องใช้เวลายาวนานอย่างมาก ข้ามปีเลยก็ว่าได้

การเงิน Page of Cups ดินกับน้ำสร้างความชุ่มชื้นและเพาะปลูกพืชพันธุ์ได้งอกงามฉันใด ชีวิตคุณในปีนี้จะได้รับแรงสนับสนุนเช่นนั้น

ในปีนี้ การเงินของคุณจะเหมือนต้นกล้าอ่อนๆ ที่กำลังชูช่อขึ้นรับฝนรับแดด จะมีการเริ่มต้นใหม่ มีรายรับใหม่ๆ มีธุรกิจการงานที่นำไปสู่ผลประโยชน์หรือรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ต้นไม้ของคุณนั้นจะเติบโตงอกงามขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ วัน

วันนี้ยังเป็นต้นอ่อน ยังต้องถนอมเลี้ยงดู ต้องให้ปุ๋ยให้น้ำ ต้องลงค่าใช้จ่ายเพื่อพยุงชีวิตน้อย ๆ แต่หากคุณรักและเอาใจใส่มากพอ สิ่งที่คุณทำจะนำผลตอบแทนที่ดีมาให้อย่างแน่นอนในวันหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ทุก ๆ วันที่คุณลงมือรดน้ำพรวนดิน แม้จะยังเก็บผลไม้ไปขายไม่ได้ในวันนี้พรุ่งนี้ แต่สิ่งที่คุณได้รับนั้น เกิดขึ้นกับคุณทุก ๆ วัน ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมองเห็นแง่งามและผลประโยชน์เหล่านั้นหรือเปล่า

ปีนี้ การเงินของคุณจะเป็นดังที่กล่าวมานี้ จะมีช่วงเวลาเริ่มต้นที่ดี แต่ก็ต้องใช้เวลาในการเก็บออม การวางแผน การอดทน แต่โลกจะใจดีกับคุณ จะให้แรงสนับสนุนอื่นๆ จะมีคนช่วยรดน้ำพรวนดินให้แม้คุณไม่อยู่ เรียกได้ว่าคุณจะไม่ลำบากหรอก ต่อให้ต้นไม้ยังไม่ให้ร่มเงาวันนี้ แต่คุณก็มีสีเขียวๆ ให้ชื่นชม

ธุรกิจ การงาน Five of Wands แต่ในด้านการงาน ขอให้เผื่อใจไว้สำหรับความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นตลอดปี ไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะ หลัก ๆ จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้คน การแสงหาความร่วมมือ (ซึ่งจะไม่ค่อยได้ผล) การมองเป้าหมายไม่ตรงกัน การแสดงทัศนะซึ่งนำความชุลมุนมาให้มากกว่าจะเห็นพ้องต้องกัน

ในปีนี้ การทำงานของคุณจะเผชิญกับความขัดแย้งเป็นหลัก แม้แต่ตัวคุณเองก็ยังอาจทะเลาะกับตัวเอง พอทำงานกับคนหมู่มากจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอน แต่อย่างที่บอกว่าไพ่ชุดเล็กนั้นจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรง จะเป็นเพียงคลื่นกระเพื่อมที่มากระแทกคุณทีละนิดละหน่อยพอรำคาญ

หลักๆ ในปีนี้ คุณจะชุลมุนวุ่นวายอยู่กับผู้คน เพื่อนร่วมงาน หรือตกเข้าไปในสถานการณ์ที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้ ต้องใช้ความอดกลั้นอย่างมากในการฝ่าวงล้อมออกมา

คำเตือนสำหรับคุณในปีนี้ Six of Pentacles คุณได้ไพ่ค่อนข้างกระจัดกระจาย และเป็นไพ่ชุดเล็กทั้งหมด นั่นแสดงถึงปัญหาต่างๆ จะผลัดกันมาอย่างละนิดละหน่อย ทีละเรื่องสองเรื่อง หรือเวียนกันไปในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเงิน การงาน ชีวิตส่วนตัว จะมีดี-ร้ายคละเคล้ากันไป ไม่มีเรื่องไหนรุนแรงถึงขีดสุด แต่ก็ไม่ใช่ปีของความราบรื่นทุกสิ่งอัน

ในปีนี้ สิ่งที่จะเป็นปัญหาสำหรับคุณ มากับหมายเลขหกซึ่งควรเป็นตัวเลขของความกลมกลืน การคลี่คลาย การเสริมจำนวนเข้ามาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิม แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีความพอดีดังกล่าว มีแนวโน้มว่าคุณจะต้อง “ใช้จ่าย” สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ หรือต้องจำใจ “ให้” ด้วยเหตุผลบังคับ ไม่ว่าจะเป็นภาษีสังคม มีผู้มาขอความช่วยเหลือ หรือตกกระไดพลอยโจนต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนอื่น

ประเด็นอยู่ที่ว่า คุณอาจไม่พร้อมที่จะจ่าย ไม่เกี่ยวกับปริมาณหรือจำนวน แต่เป็นความรู้สึกของคุณที่แบกรับความสูญเสียเงียบ ๆ เอาไว้ คุณเสียดายกับสิ่งที่ตัวเองยื่นออกไป (แม้จะด้วยความเต็มใจครั้งแรก) อย่างไรก็ดี ไพ่ในตำแหน่งนี้อาจเป็นคำเตือนว่า ก่อนจ่ายออกคุณก็คือ “ได้รับ” มา และนี่คือการชดใช้ต่างหาก

แถมท้าย : ตัวตนชาวราศีมีน คุณเป็นคนที่คนอื่นดูว่าแปลก เปราะบาง มีเสน่ห์ ลึกลับนิดๆ แต่ก็มีบางคนเวียนหัวเมื่อสัมพันธ์กับคุณไปนานๆ และพาลเลิกอยากรู้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนกันแน่ ทั้งนี้เพราะตัวคุณเองก็มักจะถามตัวเองแบบนี้ด้วยเหมือนกัน คุณเป็นคนฉลาด รู้หมดทุกอย่างเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงรู้ แต่ก็จะทำได้ทุกอย่างเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งไม่พึงกระทำ

เกร็ดน่ารู้สำหรับคุณ

ทิศมงคล ประจิม (ทิศตะวันตก)
วันดี วันพฤหัสบดี
เลขนำโชค เลขนำโชค หมายเลข 5 สัญลักษณ์ของการแผ่ขยาย การพัฒนา และความรู้ในหลักการ

ดูดวงปี 2554 ดูดวงไพ่ยิปซี 12 ราศี ดวงปี 2554 โดย การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์

Advertisements