ดูดวงปี 2554 คำทำทายดวงปี 2554 ตามวันเกิด ดูดวงในปีเถาะ 2554 ของผู้เกิดวันเสาร์


ดูดวงปี 2554 คำทำทายดวงปี 2554 ตามวันเกิด ดูดวงในปีเถาะ 2554 ของผู้เกิดวันเสาร์

การดำเนินชีวิตผู้เกิดวันเสาร์ ธรรมดาที่ท่านบูรพาจารย์ ท่านกล่าวว่า สิทธิการิยะ แห่งวัน เสาร์  เป็นธาตุดิน  ดินนั้น คือสิ่งสำคัญสำหรับผู้คนทั้งโลกต้องพึ่งพา

เถาะ เป็นธาตุไม้  การงาน การประสานงาน การดำเนินของท่านผู้เกิดวันเสาร์ ธาตุดิน ในปีเถาะนี้ ดูว่าจะมีความสะดวกขึ้นไม่น้อย ชัยชนะการดำเนินชีวิตที่ดี

ถือว่าดินกับไม้หนุนเกื้อ เอื้ออาทรกัน แต่ก็ต้องไม่ วู่วามประกอบกัน ไปด้วย  แม้จะได้เปรียบ แต่ก็ไม่ควรใช้การได้เปรียบไปในทางที่ทำให้ใครเดือดร้อน  จะเป็นการทำบาปให้ติดตัว

การงาน งานการที่เคยยาก และ แข็งกร้าว ที่เคยเซ็งๆ รู้สึกเบื่อหน่าย และ รู้สึกแกนๆอยู่ก่อนหน้านั้น  ก็จะโอนอ่อนลงบ้าง แต่ท่านก็ควรใจเย็นลง ก็จักบังเกิดความเหมาะสมที่ราบรื่น สวยงามตามเจตนา  ในลู่ทาง การดำเนินกิจการต่างๆได้ดีขึ้น

ความรัก และครอบครัว อารมณ์ของแต่ละคนนั้น ก็ต้องควรจะลดความตึงเครียดด้วยการปล่อยวางให้ได้  เพราะว่าความเป็นคนใจร้อน การเอาแต่ใจตัวเองนั้น เป็นนิสัยเดิมๆ ที่เอาแต่ใจตัวเองของท่านนั้น มีเป็นทุนเดิมๆ มาแต่ กำเนิดแล้ว

ฉะนั้น เมื่อเรารู้ตัวเช่นนี้แล้ว เราก็ปรับปรุงตัวเอง ให้รู้เท่าทัน ให้มองตัวเราเอง อย่างไม่เข้าข้างตัวเอง ไม่ประพฤติตน อยู่เหนือเหตุผลแล้ว ความถูกต้องและความยุติธรรม ที่เราประพฤติตนอดทน ฟังเป็น นิ่งเป็น ก็จักเป็นสุข สงบได้  นี่คือความจริง ในโลกแห่งความเป็นจริง

*หลักความจริงต่างๆนั้น  เราต้องตั้งตน อยู่ในความไม่ประมาท ไม่ฉุนเฉียว ไม่เอาแต่ใจ ปัญหาที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากนั้น ก็จักทุเลาเบาบางลง

จงสร้างสรรค์ ความดีงามของตนเอง และต่อผู้อื่นต่อไป แล้วสิ่งดีๆ จักกลับมาตอบแทนท่านให้เห็นได้ อย่างแน่นอนทีเดียว

สรุปดวงชะตาราศีของท่านผู้เกิดวันเสาร์ ที่ดำเนินชีวิตในปีเถาะ 2554 นั้น จักพบชัยชนะ อันเป็นความสุขสมหวังไม่น้อย แต่ก็ต้องมีสติ อบรมปัญญามุ่งมั่นในการยึดมั่นในการสร้างคุณงามความดี หัดเป็น คนใจเย็น ยึดมั่นในหลักคำสอนแห่งศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้

ให้ได้อย่างเคร่งครัด โดยไม่เห็นแก่ตัว มันทำให้ผู้คนปั่นป่วน  เราไม่เห็นแก่ตัวนั้นก็จักยังผลให้ความเป็นอยู่ในสังคมมีแต่ความสุข ความเจริญงอกงามเป็นสวรรค์บนดินโดยแท้

การทำนายนี้เรียบเรียงมาจากตำราพรหมชาติ  และ อิงหลักคุณธรรมนำสันติสุขแด่มวลมนุษยชาติ

Advertisements