ดูดวงปี 2554 คำทำทายดวงปี 2554 ตามวันเกิด ดูดวงในปีเถาะ 2554 ของผู้เกิดวันอาทิตย์


ดูดวงปี 2554 คำทำทายดวงปี 2554 ตามวันเกิด ดูดวงในปีเถาะ 2554 ของผู้เกิดวันอาทิตย์

การดำเนินชีวิตผู้เกิดวันอาทิตย์ ธรรมดาที่ท่านบูรพาจารย์ ท่านกล่าวว่า สิทธิการิยะ แห่งวัน อาทิตย์นั้น เป็นธาตุไฟ ไฟธรรมดา ไฟหุงต้ม ไฟคนผิง เป็นไฟสำหรับผู้คนทั้งโลกต้องพึ่งพา

เถาะ เป็นธาตุไม้ การงาน การประสานงาน การดำเนินของท่าน ผู้เกิดวันอาทิตย์ในปีเถาะนี้ ดูว่าจะมีความสะดวกขึ้นไม่น้อย จักมีชัยชนะการดำเนินชีวิตไม่น้อย อย่าวู่วามประกอบกันไปด้วย แม้จะได้เปรียบ แต่ก็ไม่ควรใช้การได้เปรียบไปรังแกใคร จะเป็นการทำบาปให้ติดตัว

การงาน งานการที่เคยยาก และแข็งกร้าว ที่เคยเซ็งๆ รู้สึกเบื่อหน่าย และรู้สึกแกนๆ อยู่ก่อนหน้านั้น ก็จะโอนอ่อนลงบ้าง แต่ท่านก็ควรใจเย็นลง ก็จักบังเกิดความเหมาะสมที่ราบรื่น สวยงามตามเจตนาในลู่ทางแห่งกิจการต่างๆ ได้อย่างมีอนาคตที่สดใส

ความรักและครอบครัว อารมณ์แต่ละคนควรจะลดความตึงเครียดลงสักหน่อย เพราะว่าความเป็นคนใจร้อน การเอาแต่ใจตัวเองนั้น เป็นนิสัยเดิมๆ ที่เอาแต่ใจตัวเองของท่านนั้น มีเป็นทุนเดิมๆ มาแต่ กำเนิดแล้ว

ฉะนั้น เมื่อเรารู้ตัวเช่นนี้แล้ว เราก็ปรับปรุงตัวเอง ให้รู้เท่าทัน ให้มองตัวเราเอง อย่างไม่เข้าข้างตัวเอง ไม่ประพฤติตน อยู่เหนือเหตุผลแล้ว ความถูกต้องและความยุติธรรม ที่เราประพฤติตนอดทน ฟังเป็น นิ่งเป็น ก็จักเป็นสุข สงบได้ นี่คือความจริง ในโลกแห่งความเป็นจริง

หลักความจริงต่างๆ นั้น เราต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ไม่ฉุนเฉียว ไม่เอาแต่ใจ ปัญหาที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากนั้น ก็จักทุเลาเบาบางลง

จงสร้างสรรค์ความดีงามของตนเอง และต่อผู้อื่นต่อไป แล้วสิ่งดีๆ จักกลับมาตอบแทนท่านให้เห็นได้ อย่างแน่นอนทีเดียว

สรุปดวงชะตาราศีของท่านผู้เกิดวันอาทิตย์ ที่ดำเนินชีวิตในปีเถาะนั้น จักพบชัยชนะ อันเป็นความสุขสมหวังไม่น้อย แต่ก็ต้องมีสติ อบรมปัญญามุ่งมั่นในการยึดมั่นในการสร้างคุณงามความดี หัดเป็น คนใจเย็น ยึดมั่นในหลักคำสอนแห่งศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ อย่างเคร่งครัดแล้ว ก็จักยังผลให้ประสบกับความสุข ความเจริญอย่างแน่นอน

การทำนายนี้เรียบเรียงมาจากตำราพรหมชาติ และอิงหลักคุณธรรมนำสันติสุขแด่มวลมนุษยชาติ

Advertisements