ดูดวงปี 2554 คำทำทายดวงปี 2554 ตามวันเกิด ดูดวงในปีเถาะ 2554 ของผู้เกิดวันศุกร์


ดูดวงปี 2554 คำทำทายดวงปี 2554 ตามวันเกิด ดูดวงในปีเถาะ 2554 ของผู้เกิดวันศุกร์

การดำเนินชีวิตผู้เกิดวันศุกร์  ธรรมดา ที่ท่านบูรพาจารย์ ท่านกล่าวว่า สิทธิการิยะ แห่งวัน ศุกร์นั้น เป็นธาตุลม และ ธาตุดิน* อันที่จริงลม กับ ดินนั้น สำหรับผู้คนทั้งโลกต้องพึ่งพาโดยแท้

เถาะ เป็นธาตุไม้  เมื่อธาตุไม้ พบธาตุ ลม และ ดิน ก็น่าจะสดใส ในหน้าที่การงาน การประสานงาน การดำเนินของท่าน ของผู้ที่เกิดวันศุกร์ ในปีเถาะนี้ ดูว่าจะมีความสะดวก ในความสมหวังในสิ่งปรารถนา และ จักมีชัยชนะ การดำเนินชีวิตที่ดี

แต่จงอย่าวู่วาม ประกอบกันไปด้วย  แม้จะได้เปรียบ  เราก็ไม่ควรใช้การได้เปรียบไปรังแกใคร จะเป็นการทำให้เป็นบาปเวรติดตัวเราดีกว่า

การงาน งานการนั้น จงอย่าท้อถอย กับงานที่เคยล้มเหลว หรืองานที่ลำบากยากเย็น หรืองานทีแข็งกร้าว และงาน ที่เคยเซ็งๆ รู้สึกเบื่อหน่าย และ รู้สึกเบื่อหน่าย ก่อนหน้านั้น

เมื่อมีการโอนอ่อนลงบ้างแล้ว โดยที่เราไม่ใจร้อนแล้ว ก็จักบังเกิดความสำเร็จ จะกลับมาราบรื่น อย่างสวยงามตามเจตนา  ในลู่ทางแห่งกิจการต่างๆได้ไม่เลวนัก

ความรัก และครอบครัว อารมณ์แต่ละคนควรจะลดความตึงเครียดลงสักหน่อย เพราะว่าความเป็นคนใจร้อน การเอาแต่ใจตัวเองนั้น เป็นนิสัยเดิมๆ ที่เอาแต่ใจตัวเองของท่านนั้น มีเป็นทุนเดิมๆ มาแต่ กำเนิดแล้ว

ฉะนั้น เมื่อเรารู้ตัวเช่นนี้แล้ว เราก็ปรับปรุงตัวเอง ให้รู้เท่าทัน ให้มองตัวเราเอง อย่างไม่เข้าข้างตัวเอง ไม่ประพฤติตน อยู่เหนือเหตุผลแล้ว ความถูกต้องและความยุติธรรม ที่เราประพฤติตนอดทน ฟังเป็น นิ่งเป็น ก็จักเป็นสุข สงบได้  นี่คือความจริง ในโลกแห่งความเป็นจริง

หลักความจริงอันมีคุณธรรมนั้น เราต้องตั้งตน อยู่ในความไม่ประมาท ไม่ฉุนเฉียว ไม่เอาแต่ใจ ปัญหาที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากนั้น ก็จักทุเลาเบาบางลง

จงสร้างสรรค์ ความดีงามของตนเอง และ ต่อผู้อื่นต่อไป แล้วสิ่งดีๆจักกลับมาตอบแทนท่านให้เห็นได้ อย่างแน่นอนทีเดียว อย่าทำแบบเอาดีใส่ตัว เอาชั่วป้ายคนอื่น ที่นับวันความเสื่อมเหล่านี้มากขึ้น จนแผ่ครอบงำ มนุษย์ของเรามากขึ้นต้องระวัง

สรุปดวงชะตาราศีของท่านผู้เกิดวันศุกร์ ที่ดำเนินชีวิตในปีเถาะนั้น จักพบชัยชนะ อันเป็นความสุขสมหวังไม่น้อย แต่ก็ต้องมีสติ อบรมปัญญามุ่งมั่นในการยึดมั่นในการสร้างคุณงามความดี หัดเป็น คนใจเย็น ยึดมั่นในหลักคำสอนแห่งศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หลากหลาย  อย่างเคร่งครัดแล้ว ก็จักยังผลให้ประสบกับความสุข ความเจริญอย่างที่” ทำดี ได้ดี” โดยแท้

การทำนายนี้เรียบเรียงมาจากตำราพรหมชาติ  และ อิงหลักคุณธรรมนำสันติสุขแด่มวลมนุษยชาติ

Advertisements