ดูดวงปี 2554 คำทำทายดวงปี 2554 ตามวันเกิด ดูดวงในปีเถาะ 2554 ของผู้เกิดวันพุธ


ดูดวงปี 2554 คำทำทายดวงปี 2554 ตามวันเกิด ดูดวงในปีเถาะ 2554 ของผู้เกิดวันพุธ

การดำเนินชีวิตผู้เกิดวันพุธกลางวัน  ธรรมดาการทำนายที่ท่านบูรพาจารย์ ท่านกล่าวว่า สิทธิการิยะ แห่งวันพุธกลางวันนั้น เป็นธาตุลม  และ ธาตุดิน

เถาะ เป็นธาตุไม้   เมื่อธาตุไม้เจอธาตุลมก็โอนอ่อนผ่อนตามกันดี และมีดิน ไม้ก็ยึดดินได้ดีไม่น้อย ฉะนั้นหน้าที่การงาน การประสานงาน การดำเนินของท่าน ผู้เกิดวันพุธกลางวันในปีเถาะนี้ ดูว่าจะมีความสะดวกขึ้นไม่น้อย จักมีชัยชนะการดำเนินชีวิตไม่น้อย แต่ อย่าวู่วามประกอบกันไปด้วย  แม้จะได้เปรียบ แต่ก็ไม่ควรใช้การได้เปรียบไปรังแกใครๆ

การดำเนินชีวิตผู้เกิดวันพุธกลางคืน ธรรมดาการทำนายที่ท่านบูรพาจารย์ ท่านกล่าวว่า สิทธิการิยะ แห่งวันพุธกลางคืนนั้น  เป็นวันราหู ธาตุไฟลมกรด  ไฟหุงต้ม ไฟที่พึ่งพาแห่งการอุตสาหกรรม

เถาะ เป็นธาตุไม้  การงาน การประสานงาน การดำเนินของท่าน ผู้เกิดวันพุธกลางคืน ในปีเถาะนี้ ดูว่าจะมีความสะดวกขึ้นไม่น้อย มีโอกาสดีๆ  เพราะพุธว่า กลางคืนเป็นราหู กับเถาะ กระต่ายนั้นร่าเริงกระโดดโลดเต้นดีอยู่แล้ว  ก็จะได้พากันไป ได้รับชัยชนะการดำเนินชีวิตไม่น้อย แต่อย่าวู่วามประกอบกันไปด้วย  แม้จะได้เปรียบ แต่ก็ไม่ควรใช้การได้เปรียบไปรังแกใครอย่างไร้คุณธรรม

การงาน ที่เคยยาก และแข็งกร้าว ที่เคยเซ็งๆ รู้สึกเบื่อหน่าย และ รู้สึกแกนๆอยู่ก่อนหน้านั้น  ก็ จะโอนอ่อนลงบ้าง แต่ท่านก็ควรใจเย็นลง ก็จักบังเกิดความเหมาะสมที่ราบรื่น สวยงามตามเจตนา  ในลู่ทาง การซื้อ ขาย ในกิจการต่างๆได้ไม่เลวนัก

ความรัก และครอบครัว ต่างคนต่างอารมณ์ดี ความตึงเครียดน่าจะลดลงไปได้เยอะ   เพราะว่าความเป็นคนใจร้อน การเอาแต่ใจตัวเองนั้น เป็นนิสัยเดิมๆ ที่เอาแต่ใจตัวเองของท่านนั้น มีเป็นทุนเดิมๆ มาแต่ กำเนิดแล้ว

ฉะนั้น เมื่อเรารู้ตัวเช่นนี้แล้ว เราก็ปรับปรุงตัวเอง ให้รู้เท่าทัน ให้มองตัวเราเอง อย่างไม่เข้าข้างตัวเอง ไม่ประพฤติตน อยู่เหนือเหตุผลแล้ว ความถูกต้องและความยุติธรรม ที่เราประพฤติตนอดทน ฟังเป็น นิ่งเป็น ก็จักเป็นสุข สงบได้  นี่คือความจริง ในโลกแห่งความเป็นจริง

หลักความจริงต่างๆ นั้น  เราต้องตั้งตน อยู่ในความไม่ประมาท ไม่ฉุนเฉียว ไม่เอาแต่ใจ ปัญหาที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากนั้น ก็จักทุเลาเบาบางลง  ไม่ใจร้อนอย่างเดียวแล้ว ปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลาย

ทั้งหมดอยู่ที่เรา สร้างสรรค์ ความดีงามของเราเอง  และ ต่อผู้อื่นต่อไป แล้วสิ่งดีๆจักกลับมาตอบแทนท่านให้เห็นได้ อย่างไม่ช้าก็เร็ว ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว โดยแท้

สรุปดวงชะตาราศีของท่านผู้เกิดวันพุธ ที่ดำเนินชีวิตในปีเถาะนั้น จักพบชัยชนะ ความสุขสมหวังจะเกิดขึ้น ก็ต้องมีสติ ที่อบรมปัญญามุ่งมั่นในการยึดมั่นในการสร้างคุณงามความดี หัดเป็น คนใจเย็น ยึดมั่นในหลักคำสอนแห่งศาสนาต่างๆที่มีอยู่นี้  อย่างเคร่งครัดแล้ว ก็จักยังผลให้ประสบกับความสุข ความเจริญอย่างแน่นอน

การทำนายนี้เรียบเรียงมาจากตำราพรหมชาติ  และ อิงหลักคุณธรรมนำสันติสุขแด่มวลมนุษยชาติ

Advertisements