ดูดวงปี 2554 คำทำทายดวงปี 2554 ตามวันเกิด ดูดวงในปีเถาะ 2554 ของผู้เกิดวันพฤหัสบดี


ดูดวงปี 2554 คำทำทายดวงปี 2554 ตามวันเกิด ดูดวงในปีเถาะ 2554 ของผู้เกิดวันพฤหัสบดี

การดำเนินชีวิตผู้เกิดวันพฤหัสบดี ธรรมดาที่ท่านบูรพาจารย์ ท่านกล่าวว่า สิทธิการิยะ แห่งวัน พฤหัสบดีนั้น เป็นธาตุน้ำ และ ธาตุดิน น้ำและดิน เป็นที่พึ่งพา ของธาตุไม้ น้ำและดินย่อมเป็นที่พึ่งพาของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง

เถาะ เป็นธาตุไม้ การงาน การประสานงาน การดำเนินของท่าน ผู้เกิดวันพฤหัสบดี ในปีเถาะนี้ ดูว่าจะมีการเกื้อกูล หนุนเกื้อ เอื้ออารีย์ ให้ดีอยู่มาก จักมีชัยชนะการดำเนินชีวิตไม่น้อย แต่อย่าวู่วามประกอบกันไปด้วย แม้จะได้เปรียบ แต่ก็ไม่ควรใช้การได้เปรียบไปรังแกใคร

การงาน งานการที่เคยยาก และแข็งกร้าว ที่เคยเซ็งๆ รู้สึกเบื่อหน่าย และ รู้สึกแกนๆอยู่ก่อนหน้านั้น ก็จะโอนอ่อนลงบ้าง แต่ท่านก็ควรใจเย็นลง ก็จักบังเกิดความเหมาะสมที่ราบรื่น สวยงามตามเจตนา ในลู่ทาง การซื้อ ขาย ในกิจการต่างๆ ได้ไม่เลวนัก

ความรัก และครอบครัว อารมณ์แต่ละคนควรจะลดความตึงเครียดลงสักหน่อย เพราะว่าความเป็นคนใจร้อน การเอาแต่ใจตัวเองนั้น เป็นนิสัยเดิมๆ ที่เอาแต่ใจตัวเองของท่านนั้น มีเป็นนิสัยติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้ว

ฉะนั้น เมื่อเรารู้ตัวเช่นนี้แล้ว เราก็ปรับปรุงตัวเอง ให้รู้เท่าทัน ให้มองตัวเราเอง อย่างไม่เข้าข้างตัวเอง จงประพฤติตน ให้อยู่ในเหตุผลแห่งคุณธรรม ในความถูกต้องของความยุติธรรม ที่เราประพฤติตนอดทน อย่างฟังเป็น นิ่งเป็น ก็จักเป็นสุข สงบได้จริงๆ ในสภาวะโลกแห่งความเป็นจริงนี้

หลักความจริงต่างๆ นั้น ปราชญ์ท่านชี้แนะว่า เราต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ไม่ฉุนเฉียว ไม่เอาแต่ใจ เอาใจเขาใส่ใจเรา แล้วปัญหาที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากนั้น ก็จักทุเลาเบาบางลงได้อย่างไม่ต้องสงสัยว่า ทำดี ต้องได้ดีแน่นอน

จงสร้างสรรค์ ความดีงามของตนเอง และต่อผู้อื่นต่อไป แล้วสิ่งดีๆจักกลับมาตอบแทนท่านให้เห็นได้ อย่างแน่นอนทีเดียว นี่แหละ สวรรค์บนแดนดินมีจริงๆ

หากท่านเอาแต่ โว้ก ว้าก โวยวาย กระโชกโฮกฮาก เจ้าอารมณ์ นรกคนเป็นๆ ก็มีให้เห็น สำหรับคนเป็นๆเกิดขึ้นได้อีก

สรุปดวงชะตาราศีของท่านผู้เกิดวันพฤหัสบดี ที่ดำเนินชีวิตในปีเถาะนั้น จักพบชัยชนะ อันเป็นความสุขสมหวังไม่น้อย แต่ก็ต้องมีสติ อบรมปัญญามุ่งมั่นในการยึดมั่นในการสร้างคุณงามความดี หัดเป็น คนใจเย็น ยึดมั่นในหลักคำสอนแห่งศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในพื้นพิภพนี้ ให้ได้อย่างเคร่งครัดแล้ว ก็จักยังผลให้ประสบกับความสุข ความเจริญ ที่บรรเทาความเดือดร้อนแห่งตนได้

การทำนายนี้เรียบเรียงมาจากตำราพรหมชาติ และ อิงหลักคุณธรรมนำสันติสุขแด่มวลมนุษยชาติ

Advertisements