ดูดวงปี 2554 คำทำทายดวงปี 2554 ตามวันเกิด ดูดวงในปีเถาะ 2554 ของผู้เกิดวันจันทร์


ดูดวงปี 2554 คำทำทายดวงปี 2554 ตามวันเกิด ดูดวงในปีเถาะ 2554 ของผู้เกิดวันจันทร์

การดำเนินชีวิตผู้เกิดวันจันทร์ ธรรมดาที่ท่านบูรพาจารย์ ท่านกล่าวว่า สิทธิการิยะ แห่งวันจันทร์นั้นมีเสน่ห์ เจรจาอ่อนหวาน เป็นธาตุน้ำ น้ำนั้นผู้คนต้องพึ่งพาของคนทั้งโลก

เถาะ เป็นธาตุไม้ ต้นไม้เจอน้ำ ก็ต้องเขียวชอุ่ม พุ่มไสว น่าจะงอกงาม เพราะว่า น้ำกับไม้นั้น เป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันและกัน ก็น่าจะทำให้หน้าที่การงาน ที่ประสานงาน การดำเนินของท่าน ของท่าน ในปีเถาะนี้ ดูว่าจะมีความสะดวกไม่น้อย จักมีชัยชนะการดำเนินชีวิตไม่น้อย แต่อย่าวู่วามประกอบกันไปด้วย

การงาน งานการจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข ผ่อนคลายความยุ่งยากลง ที่เคยแข็งกร้าว ก็จะอ่อนโยนที่เคยเซ็งๆ รู้สึกเบื่อหน่าย ก็จะทำให้รู้สึกมีชีวิต ชีวาดีขึ้น ดีกว่าก่อนหน้านั้นมาก

แต่เราเองก็ควรโอนอ่อนๆโยนลงได้ อย่างใจเย็นๆ ก็จักบังเกิดความพอเหมาะ พอดีที่ทำให้ราบรื่น สวยงามตามเจตนา ในลู่ทาง การซื้อ ขาย ในกิจการต่างๆได้ไม่เลวนัก

ความรัก และครอบครัว เพราะว่าเถาะเป็นปีอันดับเลขสี่ วันจันทร์ เป็นวันอันดับเลขสอง ถือสมพงษ์กัน คนโสด ก็จะมีคู่ จงอย่าครองความเป็นคนเจ้าอารมณ์ แต่ละคนควรให้ลดลงสักหน่อยในเรื่องจุกจิก จู้จี้ เพราะว่าความเป็นคนเจ้าเสน่ห์ การที่ได้รับการ เอาอก เอาใจจนเคยตัว จึงเคยตัวมาแต่เดิม การที่จะเอาใจคนอื่นให้ได้บ้างนั้น คงทำยากไม่น้อย

ฉะนั้น เราควรต้องประพฤติตนอดทน ฟังเป็น นิ่งเป็น ก็จักเป็นสุข สงบได้ นี่คือความจริง ในโลกแห่งความเป็นจริง เมื่อความถูกต้องและความยุติธรรม ที่ทำให้เรารู้ตัว รู้สติ อยู่เสมอ โดยการปรับปรุงตัวเอง ให้รู้เท่าทัน ให้มองตัวเราเอง อย่างไม่เข้าข้างตัวเอง ให้ประพฤติตน อย่างมีเหตุผลแล้ว เราก็จะเห็น

หลักของความเป็นจริง ในทุกๆเรื่อง ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ย่อมตั้งตน อยู่ในความไม่ประมาท ไม่ฉุนเฉียว ไม่เอาแต่ใจ ปัญหาที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากนั้น ก็จักทุเลาเบาบาง จืดจางลงได้

จงสร้างสรรค์ ความดีงามของตนเอง และ ต่อผู้อื่นต่อไป แล้วสิ่งดีๆจักกลับมาตอบแทนท่านให้เห็นได้ อย่างแน่นอน อย่าท้อแท้ ในการที่จะต้องประพฤติตนให้ถูกต้อง ยุติธรรมอยู่เสมอทีเดียว

สรุปดวงชะตาราศีของท่านผู้เกิดวันจันทร์ การที่ดำเนินชีวิตในปีเถาะนั้น จักพบกับความสวยงาม ที่จักน้อมนำความอยู่เย็นเป็นสุข ความสมหวังที่ปรารถนา แต่ต้องใช้สติ อบรมปัญญาอย่างมุ่งมั่นในการยึดมั่นในการสร้างคุณงามความดี หัดเป็น คนใจเย็น ยึดมั่นในหลักคำสอนแห่งศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในแผ่นดินนี้ อย่างรู้แจ้งเห็นจริง ก็จักยังผลให้ประสบกับความสุข ความเจริญในชีวิตที่แท้จริง

การทำนายนี้เรียบเรียงมาจากตำราพรหมชาติ และอิงหลักคุณธรรมนำสันติสุขแด่มวลมนุษยชาติ

Advertisements