ศาลยกฟ้องอ.จุฬาฯ ‘ไชยันต์ ไชยพร’ ฉีกบัตรเลือกตั้ง


ศาลจังหวัดพระโขนง พิพากษายกฟ้อง ‘ไชยันต์ ไชยพร’ อาจารย์จุฬาฯ ฉีกบัตรเลือกตั้ง วันที่ 2 เม.ย. 2549 ระบุ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เป็นการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม…

ที่ศาลจังหวัดพระโขนง วันที่ 29 ต.ค. 2553 ศาลพิพากษายกฟ้องในคดีที่พนักงานอัยการ เป็นโจทก์ ฟ้อง นายไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นจำเลย ในความผิดฐานกระทำผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 ม.108 ที่ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำบัตรเลือกตั้งดีให้เป็นบัตรเสีย และ ป.อาญา ม.358 ฐานทำให้เสียทรัพย์ กรณีฉีกบัตรเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2549 เหตุเกิดที่หน่วยเลือกตั้ง โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ แขวงและเขตสวนหลวง กทม.

เมื่อศาลเห็นว่า การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2549 ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นการเลือกตั้งที่ไม่เที่ยงธรรม ไม่เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 การกระทำของจำเลย จึงไม่อาจเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และ ส.ว. ม.108 จำเลยใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วฉีกบัตร เฉพาะในส่วนที่ได้รับมาทั้งสองใบอย่างเปิดเผย เพื่อสื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการเลือกตั้งที่ไม่ชอบธรรม โดยไม่ได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด จึงเป็นการใช้สิทธิต่อต้านการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสันติวิธี พิพากษายกฟ้อง

ที่มา ไทยรัฐ

Advertisements