ส.อ.ท.ชงรัฐเยียวยา เอสเอ็มอี SMEs น้ำท่วมขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2 ปี โรงงานอุตฯ อ่วม


กระทรวงอุตสาหกรรม เผยโรงงานรับผลกระทบน้ำท่วม 259 ราย กว่าครึ่งอยู่ภาคอีสาน รวมมูลค่าเสียหาย 106 ล้านบาท ส.อ.ท.เตรียมเสนอรัฐออกมาตรการช่วยเหลือ เอสเอ็มอี ( SMEs )ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2 ปี ด้าน คปภ.เผยรถยนต์แจ้งเสียหายแล้ว 666 คัน

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่า ตั้งแต่วันที่ 22-26 ตุลาคม มีโรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม 32 จังหวัด มีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ 259 ราย กว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในภาคอีสาน ขณะที่กลุ่มเอสเอ็มอีมี 51 ราย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 106 ล้านบาท ส่วนพื้นที่ 14 จังหวัด ภาคใต้ยังไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งหามาตรการช่วยเหลือด้านภาษีและค่าธรรมเนียม โดยเบื้องต้นจะยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปี 2553 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ

นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส.อ.ท.จะเสนอภาครัฐเรื่องมาตรการช่วยเหลือ เอสเอ็มอี ( SMEs ) ซึ่งอาจจะมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2 ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งขอให้นำค่าใช้จ่ายซ่อมโรงงานลงบัญชีรายจ่ายได้ 2 เท่าในการประเมินภาษี และให้ภาครัฐยกเว้นค่าน้ำและค่าไฟฟ้าแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 1-3 เดือน และยกเว้นส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมากกว่า 3 เดือน

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยตัวเลขความเสียหายจากเหตุอุทกภัยจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม ว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 40 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลของการทำประกันชีวิต สำหรับการประกันวินาศภัยได้รับรายงานว่ามีจำนวนรถยนต์ที่ทำประกันภัยประเภท 1 จำนวน 443,182 กรมธรรม์ รวมมูลค่าจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น 200.476 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้รับรายงานความเสียหายเบื้องต้นจำนวน 666 คัน คิดเป็นมูลค่าจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น 49.56 ล้านบาท

สำหรับบริษัทที่รับ ประกันภัย สูงสุด คือ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด รองลงมา คือ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งคาดว่าหลังจากน้ำลดแล้วจะได้รับรายงานความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

สำหรับการประกันอัคคีภัยและความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน มีจำนวนกรมธรรม์ทั้งสิ้น 684,376 กรมธรรม์ รวมมูลค่าจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งสิ้น 1.15 ล้านล้านบาท โดยในเบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหายของทรัพย์สินเพียง 17 ราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 29 ล้านบาท ทั้งนี้ จำนวนกรมธรรม์ดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบว่าได้มีการซื้อความคุ้มครอง เพิ่มเติมสำหรับภัยน้ำท่วมหรือไม่ ซึ่งสำนักงาน คปภ.จะเร่งให้ความช่วยเหลือด้านการประกันภัยแก่ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมต่อไป

 

via: คมชัดลึก

Advertisements