เลขาฯ อังค์ถัด ชี้ บาทแข็งยังไม่ถึงจุดวิกฤต แนะชาติเอเชียต้องร่วมมือแก้ปัญหา


เลขาธิการอังค์ถัด ชี้ค่าเงินบาทแข็งยังไม่ถึงจุดวิกฤต เพราะค่าบาทแข็งก็มีเงินไหลเข้ามา แต่การค้าการขยายตัวยังดี เพียงแต่บางธุรกิจได้รับผลกระทบมีกำไรน้อยลง แนะทางออกแก้ปัญหา ชาติเอเซียต้องร่วมมือกันดูแลค่าเงิน

นายศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการใหญ่ที่ประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (อังค์ถัด) เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอยู่ในขณะนี้สถานการณ์เป็นเหมือนกันทุกประเทศในเอเชีย เนื่องจากเอเชียมีการเติบโตสูงที่สุดในโลก ทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีเงินไหลเข้ามา และจะมีแรงกดดันอีกพักใหญ่ ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้น

ดังนั้น ทุกประเทศจะต้องพยายามไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าเงินที่เร็วจนเกินไป และค่าเงินที่ยืดหยุ่นแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงเป็นสิ่งที่ต้องทำได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามมาตรการค่าเงินบาทนั้น กระทรวงการคลังมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้ว

ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะต้องดำเนินการไม่ให้กระทบต่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพยังคงมีอยู่ ซึ่งหากแก้ปัญหาบาทโดยมาตรการไม่ได้ ก็ต้องใช้วิธีอื่น อาทิ การส่งเสริมให้มีการผลิตในประเทศ การส่งเสริมให้คนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมองว่าสถานการณ์ค่าบาทยังไม่ถึงขั้นวิกฤต เพราะค่าบาทแข็งก็มีเงินไหลเข้ามา แต่การค้าการขยายตัวยังดี มีการส่งออกถึงร้อยละ 21 มีอัตราการเติบโตของประเทศ ถึงร้อยละ7 เพียงแต่บางธุรกิจได้รับผลกระทบมีกำไรน้อยลง

เลขาธิการอังค์ถัด ยังคาดหวังว่า การประชุมอาเซียนซัมมิท ที่จะถึงนี้จะมีการนำปัญหาค่าเงิน และการเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยนไปหารือในที่ประชุมด้วย

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

Advertisements