ศาลอินเดียตัดสิน ‘พระพิฆเนศ’ ไม่สามารถเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์


พระพิฆเนศ

คณะผู้พิพากษาของศาลสูงนครมุมไบ (บอมเบย์) ประเทศอินเดีย ตัดสินว่า พระพิฆเนศ ตลอดจนเทพในศาสนาฮินดูองค์อื่นๆ ไม่สามารถเปิดบัญชีเพื่อทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ตามรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ในแดนภารตะเมื่อวันเสาร์(17)

คณะผู้พิพากษาศาลสูงซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษา 2 คน ได้อ่านคำตัดสินในวันศุกร์(16) ปฏิเสธไม่รับคำร้องของกองทุนเพื่อบำรุงศาสนาของภาคเอกชนรายหนึ่ง ที่ขอให้ศาลสั่งหน่วยงานรับผิดชอบต้องยินยอมให้เทพเจ้าฮินดู 5 องค์ ซึ่งองค์หนึ่งคือพระพิฆเนศ สามารถเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นในนามของเทพเหล่านี้

กองทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นของตระกูลอดีตมหาราชาแห่งซังลี ในรัฐมหาราษฎระ ยื่นคำร้องนี้ ภายหลังประสบความสำเร็จในการขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเงินได้ และเปิดบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์ ในนามของเทพเจ้าทั้ง 5 เหล่านี้มาแล้ว

แต่ปรากฏว่า หน่วยงานรับผิดชอบด้านซื้อขายหุ้นปฏิเสธด้วยเหตุผลว่า ถ้าหากบัญชีซื้อขายหุ้นในนามของเทพเจ้าทั้ง 5 มีความเคลื่อนไหวผิดปกติ ก็เป็นเรื่องลำบากที่จะมีปฏิบัติการลงโทษใดๆ ขณะที่คณะผู้พิพากษาศาลสูงแจกแจงเหตุที่ไม่รับคำร้องว่า “การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จำเป็นต้องมีทักษะและความชำนาญ และการคาดหมายสิ่งนี้จากเทพเจ้าย่อมเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม” และ “เทพเจ้าและเทพธิดาเป็นสิ่งที่พึงเคารพบูชากันในวัดวาอาราม ไม่ใช่ดึงเอามาในกิจกรรมเชิงพาณิชย์อย่างการซื้อขายหุ้น”

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

Advertisements