“กษิต” พ้นผิด!! ศาล รธน.วินิจฉัยชี้ทำเอกสารลับไทยเขมร ไม่ขัด รธน.


นายกษิต ภิรมย์ รมว.ต่างประเทศ

องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยกรณี นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหา พร้อมด้วย ส.ว.อีก 19 คน เข้าชื่อต่อประธานวุฒิสภา ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาการใช้อำนาจหน้าที่ของ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่อาจขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 268 และมาตรา 266 ที่ห้ามให้ ส.ส. หรือ ส.ว.ใช้สถานะหรือตำแหน่งแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศทำหนังสือลับถึงนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งเนื้อหาตอนหนึ่ง เร่งรัดให้ดำเนินคดีต่างๆ กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ค้างคาในศาล


ทั้งนี้ ศาลพิจารณาข้อเท็จจริง และเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 268 มีข้อยกเว้นให้กับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี มีอำนาจสั่งการให้ข้าราชการ ซึ่งมีอำนาจในฐานะฝ่ายบริหาร และไม่ถือเป็นการแทรกแซงการทำงานของข้าราชการ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่บริหารงานกระทรวง อีกทั้งชี้แนะเสนอแนวทางให้รัฐบาลในการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ได้ ดังนั้น ถือเป็นเรื่องการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร ไม่ถือเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาคดีทั้งปวง

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

Advertisements