“ฟ้าหญิง” ตรัส ยอดปรารถนาของ “ในหลวง” อยากเห็นคนไทยรักกัน


“ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” ตรัสพระราชทานแก่คนไทยในแคนาดา ย้ำ “ในหลวง” ทรงสอนเสมอ เป็นเจ้าต้องมีหน้าที่ต่อแผ่นดิน ต้องรับใช้ประชาชน เผยสุดยอดปรารถนาของ “ในหลวง” อยากเห็นคนไทยรักกัน อยู่กันด้วยดี อยู่ดีกินดี

วันนี้ (11 พ.ค.) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระดำรัส พระราชทานแก่คนไทย ในนครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา ที่มาเข้าเฝ้า ในเรื่องการเจริญรอยตามคำสอนของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ที่ทรงสอนเสมอว่า “ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองต่อแผ่นดินไทย ในฐานะที่ข้าพเจ้าป็นลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้ามีหน้าที่หลายหน้าที่ หน้าที่หลักของข้าพเจ้า ที่ทรงสอนตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่จำความได้ คือหน้าที่ ที่มีต่อแผ่นดินไทย และหน้าที่ที่มีต่อประชาชน ท่านรับสั่งว่า เกิดมาเป็นเจ้าต้องรับใช้ประชาชน”

“ข้าพเจ้าอยากเห็นคนไทยรักกัน การที่คนไทยรักกันอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนั้น เป็นสุดยอดปรารถนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้าท่านทรงเห็นคนไทยรักกัน อยู่กันด้วยดี อยู่ดีกินดี ท่านก็ทรงปลื้มที่สุดแล้ว ข้าพเจ้าเห็นท่านมาตั้งแต่เด็กๆ ท่านไม่เคยปรารถนาอะไรเลย นอกจากความอยู่ดีกินดีของคนไทย ท่านทรงทุ่มเทพระวรกายมาก พร้อมกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมประชาชนทุกจังหวัดในประเทศไทย ทรงพระราชทาน ความช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขอนามัย การศึกษา ปากท้อง ทรงสนพระทัย ใส่ใจมากๆ จริง”

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

Advertisements