การบินไทย เปิดบินตรงเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯ-โจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้


บริษัทการบินไทย

การบินไทย เปิดบินตรงเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯ – โจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.นี้ ระบุจะทำให้การบินไทยมีเครือข่ายการบินครอบคลุม 5 ทวีปทั่วโลก..

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับแผนและกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการพัฒนาเครือข่ายการบินทั้งในเส้นทางข้ามทวีปและภูมิภาค ให้เชื่อมต่อกันอย่างทั่วถึง โดยจะขยายเครือข่ายการบินให้มากขึ้นและครอบคลุมไปทั่วโลก เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสาร ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เปิดทำการบินตรงสู่เมือง โจฮันเนสเบิร์ก อีกครั้ง โดยจะเริ่มทำการบินตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2553 ในเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯ-โจฮันเนสเบิร์ก ทั้งนี้ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และศูนย์กลางการบินของทวีปแอฟริกาใต้ และจะทำให้การบินไทยมีจุดบินครอบคลุมทั้ง 5 ทวีปทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และแอฟริกา โดยจะใช้เมืองโจฮันเนสเบิร์กเป็นประตู หรือ Gateway สู่ทวีปแอฟริกาใต้ และในอนาคตจะสามารถใช้เครือข่ายสายการบินพันธมิตรเดินทางต่อไปสู่ ทวีปอเมริกาใต้ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังทำให้การบินไทยและกรุงเทพฯ เป็น Gateway สำหรับผู้โดยสารเดินทางสู่ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียและเอเชียเหนือด้วย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นตลาดหลักๆ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งนอกจากการขนส่งผู้โดยสารแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นเรื่องการสร้างรายได้จากการขนส่งสินค้า (CARGO) ในเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯ-โจฮันเนสเบิร์ก เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอีกทางหนึ่งในฐานะสายการบินแห่งชาติ นอกจากนี้ การเปิดเส้นทางไปยังโจฮันเนสเบิร์ก ยังเป็นการรองรับการเดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ซึ่งจะจัดขึ้นที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 11 มิ.ย.- 11 ก.ค. 2553 อีกด้วย

ด้านนายพฤทธิ์ บุปผาคำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า เที่ยวบินดังกล่าวจะเริ่มให้บริการ ในวันที่ 2 มิ.ย. ด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200 ER ขนาด 292 ที่นั่ง แบ่งเป็นชั้นรอยัล ซิลค์ คลาส (Royal Silk Class) จำนวน 30 ที่นั่ง และที่นั่งชั้นประหยัดจำนวน 262 ที่นั่ง ทำการบินสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และเสาร์ ตามตารางบิน ดังนี้ เส้นทางกรุงเทพฯ-โจฮันเนสเบิร์ก เที่ยวบินที่ ทีจี 703 ออกเวลา 01.15 น. ถึงเวลา 07.30 น. เส้นทางโจฮันเนสเบิร์ก-กรุงเทพฯ เที่ยวบิน ทีจี 704 ออกเวลา 13.40 น. ถึงเวลา 05.55 น. (ของวันรุ่งขึ้น)

ในโอกาสนี้ บริษัทฯยังได้จัดให้มีโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษ และการสมนาคุณต่างๆ ให้แก่ผู้โดยสาร ดังนี้ โปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯ-โจฮันเนสเบิร์ก บัตรโดยสารชั้นรอยัล ซิลค์ คลาส ไปกลับ ราคาเริ่มต้นที่ 80,640 บาท (ไม่รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ซึ่งผู้โดยสารยังได้รับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัสตามปกติ บัตรโดยสารชั้นประหยัด เดินทางออกจากกรุงเทพ ฯ วันจันทร์ และ พฤหัสบดี ราคาเริ่มต้นที่ 21,500 บาท (ไม่รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ไม่ได้รับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส เดินทางออกจากกรุงเทพ ฯ วันศุกร์และ เสาร์ ราคาเริ่มต้นที่ 23,650 บาท (ไม่รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ไม่ได้รับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส โปรโมชั่น Fly Together to Johannesburg

สำหรับการเดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในชั้นรอยัล ซิลค์ คลาส (ชั้นธุรกิจ) ราคาเริ่มต้นที่ 76,340 บาทต่อ 1 ท่าน (ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ได้รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ตามปกติ สำหรับการเดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปในชั้นรอยัล ซิลค์ คลาส (ชั้นธุรกิจ) ราคาเริ่มต้นที่ 70,965 บาท ต่อ 1 ท่าน (ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ได้รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ตามปกติ.

โดย ไทยรัฐออนไลน์

Advertisements