นักศึกษาไทยต่างแดน ค้านยุบสภา ซัดเสื้อแดงทำชาติล่ม แฝงผู้ก่อการร้าย ทำชาติล่มจม จาบจ้วงเบื้องสูง


เสื้อแดง

กลุ่ม นศ.ไทยในต่างแดน 30 ชาติทั่วโลกยื่นหนังสือหนุนรัฐ ซัดม็อบแดงแฝงผู้ก่อการร้าย ทำชาติล่มจม จาบจ้วงเบื้องสูง หนุนรัฐอยู่ต่อครบวาระ แก้ไขปัญหาชาติ ย้ำพร้อมป้องสถาบันหลัก…

เมื่อ วันที่ 28 เม.ย. ที่รัฐสภา กลุ่มแนวร่วมนักเรียนนักศึกษาไทยในประเทศและต่างแดน นำโดย นายณัฐพล จงธนพิพัฒน์ นักศึกษาปริญญาโท National Taiwan Univeristy, Taiwan เข้ายื่นหนังสือถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้านการยุบสภา โดยมีนายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้รับเรื่องแทนเพราะติดภารกิจโดยนายณัฐพล กล่าวว่า กลุ่มแนวร่วมนักศึกษาฯ ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ กว่า 30 ประเทศทั่วโลกรวมทั้งสิ้น 1,262 คน โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก 91 คน ปริญญาตรี-โท รวม 1,006 คน และที่เหลือเป็นการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี เช่น ชั้ประกาศนียบัตรอีก 165 คน โดยทางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน เผด็จการแห่งชาติ (นปช.)เพื่อกดดันให้รัฐบาลยุบสภา และให้มีการเลือกตั้งใหม่

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงได้สร้างความเดือดร้อนและความเสียหาย แก่ชาติบ้านเมืองในหลายด้านโดยเฉพาะเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ ชีวิตประจำวัน และในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยกลุ่มหนึ่ง มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับคนเสื้อแดง จึงขอใช้สิทธิที่จะแสดงจุดยืนทางการเมืองของเราดังต่อไปนี้

1. ขอสนับสนุนการชุมนุมที่แสดงความคิดตามกรอบของระบอบประชาธิปไตย ภายใต้กฎหมาย เราเคารพสิทธิในการเคลื่อนไหวตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสันติและปราศจากความรุนแรง แต่ทั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. กลับไม่ได้ชุมนุมภายใต้กฎหมาย และได้กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของพี่น้องชาวไทย เช่น การปิดถนนสร้างความเดือดร้อน ตลอดจนข่มขู่คุกคามทำร้ายประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มผู้ชุมนุม รวมทั้งประกาศตามล่าข่มขู่คุกคามหมายเอาชีวิต นายกรัฐมนตรี ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เราจึงขอประณามการชุมนุมและการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมไปถึงการลิดรอนสิทธิของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยของกลุ่มคนเสื้อแดง

2. จากการรายงานข่าวของสำนักข่าวทั้งในและต่างประเทศ เช่น รอยเตอร์ บลูมเบิร์ก และ เดอะอีโพชไทม์ (The Epoch Times) ของประเทศจีน และอีกหลายสำนักข่าวทั่วโลก ชี้ชัดว่า การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงมีผู้ก่อการร้ายแอบแฝงอยู่ และมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงที่จะล้มล้างระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระ มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้นเราขอประกาศจุดยืนต่อต้านและประณามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่นำไปสู่การ ล้มล้างระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เราขอประณามการใช้ความเหลื่อมล้ำทางฐานะของประชาชนในประเทศ มาสร้างเงื่อนไขให้เกิดสงครามชนชั้นในการเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มคน เสื้อแดง โดยมักจะกล่าวหารัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่าได้รับการสนับสนุนจากสถาบันองคมนตรีและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงข้ออ้างหรือวาทกรรม ที่จะใช้ในการปลุกระดมเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยปราศจากหลักฐานใดๆ ซึ่งเป็นการแสดงจุดมุ่งหมายคือต้องการกลบเกลื่อนพฤติกรรมของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนีคดีอาญาอยู่ในต่างประเทศ อนึ่งศาลได้ตัดสินจำคุกและยึดทรัพย์ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ที่ไม่ยอมรับในคำตัดสินของศาล และกลับใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะเอาชนะทางการเมือง จนเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์เมษาเลือดในวันที่ 10 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและเหล่าทหารหาญ เป็นจำนวนมาก

4. เราขอประณามการเคลื่อนไหวที่นำไปสู่ความรุนแรง ยั่วยุ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ บิดเบือน สร้างความแตกแยกให้กับผู้คนในสังคม รวมทั้งการใส่ร้าย และจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์

5. เราไม่เห็นด้วยกับการยุบสภา เพราะทำให้การดำเนินนโยบายบริหารประเทศของรัฐบาลขาดความต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคน อีกทั้งวาระการทำงานของรัฐบาล ก็เหลืออีกเพียงปีกว่าเท่านั้น จึงเห็นสมควรให้รัฐบาลอยู่จนครบวาระแล้วเลือกตั้งใหม่ตามวิถีทางของระบอบ ประชาธิปไตย ดังนั้นเราจึงขอสนับสนุนให้รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับประเทศชาติต่อไป

6. เราขอเรียกร้องให้กลุ่มคนเสื้อแดง ยุติการชุมนุมที่เป็นการสร้างความเสียหายให้ประเทศ และขอเรียกร้องให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ประกอบกับการเร่งทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยผ่านสื่อหลักของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่ประสบความสำเร็จในการใช้สื่อ ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ทำให้เกิดการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารโดยแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงอยู่ตลอดเวลา

และ 7. เราขอประกาศจุดยืนในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งเป็น 3 สถาบันหลักอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ด้วยจิตสำนึกรักในผืนแผ่นดินที่ให้กำเนิด

ทั้งนี้ กลุ่มแนวร่วมนักเรียนนักศึกษาไทยในประเทศและต่างแดนโดยนายนริศ กล่าวตอบรับว่าจะนำเรื่องแจ้งให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ เพราะมีทั้งข้อแนะนำและเสนอแนะจากเสียงของเยาวชนที่มีจิตบริสุทธิ์ที่รัก ชาติบ้านเมือง แม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่มีพลังในโลกสังคมโซเชียล เน็ตเวิร์คที่ใช้กรสื่อสารผ่านเฟสบุ๊ค ไฮไฟร์ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยชาติได้มาก.

โดย ไทยรัฐออนไลน์

Advertisements