“มาร์ค” ยันทำทุกวิถีทางให้บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติ


อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

“มาร์ค” ยืนยันต่อ คสช.จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติ เน้นแก้ปัญหาบนความถูกต้อง ฝากช่วยทำความเข้าใจกับสังคม ชี้ไม่ควรหยุดทำงาน เพราะจะเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุม อาคารศาสนสถาน กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 รอ.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 2/2553 โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็นผู้แทนคณะกรรมการ กล่าวให้กำลังใจ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยขอให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการทุกคนเข้าใจเจตนาดีของนายกรัฐมนตรีที่มีต่อประเทศชาติ มีความพร้อมจะช่วยคิดช่วยทำ และจะเป็นกำลังใจให้กับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

นายอภิสิทธิ์ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ พร้อมกล่าวยืนยันว่า จะพยายามทุกวิถีทางที่จะให้บ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาก็อยู่บนหลักของความถูกต้อง ข้อเรียกร้องที่เป็นเรื่องการเมือง เรื่องความไม่เป็นธรรม หรือความเดือดร้อนของประชาชนที่มาชุมนุม เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องหาทางที่จะตอบสนองบนพื้นฐานของความเป็นธรรมที่ต้อง ให้กับคนที่ไม่ได้มาชุมนุมด้วยเช่นเดียวกัน พร้อมกับจะต้องยืนยันหลักให้บ้านเมืองของเราเป็นบ้านเมืองที่มีกฎหมายที่ ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งรัฐบาลได้พยายามอย่างถึงที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความรุนแรง

นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่ออีกด้วยว่า สถานการณ์อย่างน้อย 2 เหตุการณ์ ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ก็เป็นเรื่องซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งพร้อมที่จะใช้ความรุนแรง ซึ่งรัฐบาลต้องยืนอยู่บนความพอดี ระหว่างการหลีกเลี่ยงไม่ให้ความรุนแรงขยายตัวออกไป โดยจะพยายามทำให้ดีที่สุด แต่อารมณ์ของคนในสังคมจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคณะกรรมการ คสช.หลายคนก็เป็นผู้ซึ่งอยู่ในฐานะที่จะช่วยทำความเข้าใจกับสังคม ให้ทุกฝ่ายมีเหตุและผล และเย็นลง อันจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาให้กับบ้านเมือง และช่วยการทำงานของรัฐบาลได้ด้วย พร้อมกับขอย้ำถึงงานที่เป็นภารกิจของคณะกรรมการ และหน่วยงานตามปกติว่าจะต้องเดินหน้าต่อไป

“กลไกใดที่เดินหน้าแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองได้ก็ต้องเดินหน้าไป ผมจะพยายามทำหน้าที่ตามปกติให้ได้มากที่สุด เพราะงานเหล่านี้เป็นงานที่ช่วยประชาชนในด้านต่างๆ หากจะไปหยุดรอทุกสิ่งทุกอย่างก็จะยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ หรือเท่ากับว่าไม่มีใครดูแลแก้ไขปัญหาของประชาชนเลย จึงขอฝากคณะกรรมการทุกคนด้วยว่าการทำงานทุกเรื่องจะต้องมีความเข้มแข็งตามปกติ” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

โดย ASTVผู้จัดการออนไล์

Advertisements