ดูดวงปี 2553 | ดวงปี 2553 ตามราศี โดย อ.ธีระ พึ่งนิล


ประกาศสงกรานต์ 2553

จ.ศ.1372 มาสเกณฑ์ 16970  อวมาน 674 หรคุณ 501136  กัมมัชพล 423 อุจจพล 2787  ดิถี 2 วาระ 6

เกณฑ์ฝนตก 300 ห่า ตกในจักรวาล 120 ห่า ตกนอกป่าหิมพานต์ 90 ห่า ตกในมหาสมุทร 60 ห่า ตกในมนุษย์โลก 30 ห่า

นาคให้น้ำ 7 ตัว ฝนแล้ง เกณฑ์น้ำชื่อ เตโช น้ำน้อย

เกณฑ์ธัญญาหาร ชื่อวิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผลกึ่งหนึ่ง เสียกึ่งหนึ่ง ธัญญาหาร ผลาหาร พอประมาณ เป็นปี อธิกวาร ปกติวาร ปกติสุรทิน

วันที่ 14 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ เวลา 07 นาฬิกา 21 นาที 0 วินาที

นางสงกรานต์ชื่อ มณฑาเทวี ทรงพาหุรัตน์ทัดดอก จำปา แก้วไพฑูรย์ เป็นอาภรณ์ ภักษาหาร นม,เนย พระหัตถ์ขวา ทรงเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้าย ทรงไม้เท้า เสด็จ ยืน มาบนหลัง ลา ตำราโบราณว่า “ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะได้รับยกย่องจากต่างประเทศ”

Advertisements