กทม.เอาจริงนำร่องแก้ปัญหาขอทาน เล็งผลักดันสู่วาระระดับชาติ


นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ปัญหาขอทานในปัจจุบันลุกลามเป็นธุรกิจค้ามนุษย์ข้ามชาติ จากการสำรวจขอทานในกรุงเทพฯ พบว่ามีรายได้เฉลี่ยต่อวันประมาณ 300-1,000 บาทต่อวัน ทำงานวันละ 8-18 ชั่วโมง และเมื่อรวมแล้วมีเงินสะพัดแต่ละเดือนกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เด็กเป็นเครื่องมือ โดยกำหนดจุดขอทานเป็นบริเวณสถานที่ชุมชน เช่น สะพานลอย สถานีรถไฟ รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วงเวียนใหญ่ สถานีขนส่ง สนามหลวง โดยจากการตรวจสอบพบว่า ขอทานมีทั้งที่เป็นคนไทย และต่างด้าว ทำงานเป็นขบวนการ มีการจัดระบบผลัดเปลี่ยนเด็กหมุนเวียนไปตามจุดต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังกล่าวด้วยว่า กทม.จะใช้อำนาจจากคำสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เมื่อ พ.ศ. 2540 เรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 ที่ให้อำนาจผู้อำนวยการเขต เจ้าหน้าที่เทศกิจ ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน โดยจะเชิญผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ประชาบดี มูลนิธิกระจกเงา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือในกลางเดือนมกราคมนี้ เพื่อกำหนดแนวทางทำงานร่วมกัน

ในระหว่างนี้ กทม. จะจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ จำนวนขอทานทั้งหมดทั้ง 50 เขต รวมถึงแหล่งที่อยู่และข้อมูล ที่จำเป็นเพื่อประกอบการหารือ ผลักดันไปสู่วาระในระดับชาติ ให้การแก้ไขปัญหาขอทานของ กทม.เป็นแบบอย่างในการจัดการปัญหาในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

Advertisements