ฤกษ์ดี สำหรับการขึ้นบ้านใหม่ ประจำปี 2553


ฤกษ์งามยามดี ประจำปี 2553

เดือนมกราคม วันที่ 10, 14, 16, 24, 26, 30
เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 1, 3, 10, 13, 20, 22
เดือนมีนาคม วันที่ 2, 6, 4, 10, 16, 20, 25
เดือนเมษายน วันที่ 3, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 30
เดือนพฤษภาคม วันที่ 5, 13, 19, 27, 30
เดือนมิถุนายน วันที่ 2, 9, 10, 15, 16, 20, 27, 29
เดือนกรกฎาคม วันที่ 4, 6, 7, 9, 13, 15, 20, 30
เดือนสิงหาคม วันที่ 3, 5, 12, 13, 18, 20, 22, 27
เดือนกันยายน วันที่ 1, 5, 10, 14, 17, 19, 23, 26, 28
เดือนตุลาคม วันที่ 3, 5, 7, 14, 20, 24, 26
เดือนพฤศจิกายน วันที่ 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 17, 26
เดือนธันวาคม วันที่ 1, 5, 8, 17, 19, 23, 24, 26, 28

Advertisements