สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระพรปีใหม่ 2553 แด่พุทธศาสนิกชนชาวไทย


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระพรปีใหม่ 2553 ให้แก่ประชาชนชาวไทย ความว่า

“โลกจะมีสันติภาพเพราะเมตตายิ่ง
ปีใหม่แล้ว ทุกคนขอให้เริ่มแก้ที่ตัวเองก่อน
แก้ที่ใจวุ่นวาย เร่าร้อนด้วยอำนาจจิตของกิเลส
ให้กลับเป็นใจที่สงบเย็นบางเบาจากกิเลส
ที่เคยโลภมาก ก็ให้ลดลงเสียบ้าง
ที่เคยโกรธแรง ก็ขอให้โกรธเบาลง
ที่เคยหลงจัด ก็ขอให้พยายามใช้สติปัญญา
ตนเองจะเป็นผู้สงบเย็นก่อน
ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบเย็น
กว้างขวางออกไป อย่างไม่ต้องสงสัยเลย
โลกเย็น เพราะเมตตายิ่ง
โลกร้อน เมตตาหย่อน
นี้เป็นความจริงที่ควรยอมรับและควรแก้ไข
อันการแก้นั้นก็ต้องไม่ไปแก้ผู้อื่น
ต้องแก้ที่ตัวเอง แก้ตัวเองให้ยิ่งด้วยเมตตา
หรือให้มีเมตตายิ่งขึ้นนั่นเอง
เมื่อมีเมตตาอย่างจริงใจแล้ว จะเป็นเหตุให้เกิดผลงานมากมาย
เป็นคุณทั้งแก่ผู้รับ และเป็นคุณทั้งแก่ผู้ให้”

ขออำนวยพร
วัดบวรนิเวศวิหาร

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

Advertisements