“ปลาหมึกในกะลา”ปลาหมึกสายดำกำลังครอบครองกะลามะพร้าว โดยพยายามดึงจากพื้นทะเล ก่อนที่จะลากไปไกลกว่า 20 เมตร นับเป็นการบันทึกภาพพฤติกรรมเช่นนี้ของปลาหมึก และถือได้ว่าเป็นหลักฐานชิ้นแรกของการใช้เครื่องมือของสัตว์ไม่มีกระดูก สันหลัง

Advertisements