“บารัค โอบามา” ถวายพระพรชัยมงคลในหลวง


บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ

บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ

“บารัค โอบามา” ถวายพระพรชัยมงคลในหลวง ขอให้พระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน

วันนี้ (4 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็ปไซต์สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ได้เผยแพร่ภาพการถวายพระพรชัยมงคล ของ นางฮิลลารี คลินตัน ซึ่งเป็นตัวแทน นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ใจความดังนี้

เนื่องในวโรกาสที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ประธานาธิบดีบารัค โอบามา และประชาชนชาวสหรัฐฯ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เนื่องจากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลก ที่เสด็จพระราชสมภพในสหรัฐฯ พระองค์จึงทรงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกระชับความสัมพันธ์อันใกล้ชิด ระหว่างประเทศไทย และสหรัฐฯ เราประสงค์ที่จะสานต่อความสัมพันธ์นี้ต่อไป ทั้งกับพระบรมวงศานุวงศ์ประเทศไทย และประชาชนชาวไทยในอนาคตข้างหน้า

พระราชกรณีกิจของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นที่ซาบซึ้งดีของประชาชนในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเกษตรยั่งยืนรายย่อยในเขตชนบทของไทย ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ ได้กลายเป็นแม่แบบสำหรับการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก พระวิริยะอุตสาหะ และพระราชกรณีกิจในหลาย ๆ ด้านได้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับเรา พระปรีชาญาณของพระองค์ในด้านดนตรีแจ๊ส การปลูกพืชพันธุ์ไม้ หนังสืองานพระราชนิพนธ์ที่จำหน่ายดีที่สุด และรางวัลที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย จากการแข่งขันเรือใบ ล้วนเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด พระเมตตา และความเปี่ยมไปด้วยมนุษยธรรมของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทำให้พระองค์เปรียบเสมือนมิตรอันทรงคุณค่า ไม่เพียงสำหรับพสกนิกรของพระองค์ และประชาชนสหรัฐฯ เท่านั้น แต่สำหรับประชาชนทั่วโลกด้วย

โอกาสอันเป็นมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระพรชัยมงคล ขอให้พระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน.

ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Advertisements