รวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่


ศูนย์วิทยุ แท็กซี่ ทั่วประเทศไทย

ชื่อ ศูนย์วิทยุ
โทรศัพท์
ที่ให้บริการเรียกแท็กซี่
ที่อยู่
โทรศัพท์
สำนักงาน

สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด
1661
2944 ศูนย์การค้าไดรฟ์อิน ซ.ลาดพร้าว 130 คลองจั่น บางกะปิ กทม.
0-2377-3832-3

แท็กซี่ กรุงเทพฯ
สหกรณ์แท็กซี่กรุงเทพ จำกัด
0-2880-0888
614-616 ซ.วัดเทพากร ถ.จรัลสนิทวงศ์ บางพลัด กทม.
0-2424-3062
0-2424-2572

แท็กซี่ การ์เด้นท์
บริษํท การ์เด้น รีสอร์ท อินน์ จำกัด
0-2704-7444
142 ปากซอยลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10200
0-2875-9995
0-2875-7848

แท็กซี่ นครชัย
บริษัทนครชัยทรานสปอร์ตเตชั่น จำกัด
0-2878-9998
0-2878-9000
152/5 ถ.รัชดาภิเษก บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพ 10600
0-2878-8706-9

สหกรณ์เจริญเมืองแท็กซี่ จำกัด
0-2611-6499
1999 บรรทัดทอง (ใกล้ตลาดสะพานเหลือง) วังใหม่ ปทุมวัน กทม.
0-2215-1584

แท็กซี่ ธนบุรี
สหกรณ์ธนบุรีแท็กซี่ จำกัด
0-2676-1000
0-2676-3000
1802 ศูนย์การค้าวรรัตน์ ข้างวันดอน สาธร กทม.
0-2287-3345
0-2676-2800

แท็กซี่ โฮวา
บริษัทโฮวาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
0-2714-0422
402 ซอยเรวดี ถ.พระราม 6
สามเสนใน พญาไท กทม.
0-2618-2680-2
0-2618-6301

แท็กซี่ รวมไทย
บริษัท รวมแท็กซี่ไทย จำกัด
0-2883-6621-25
70 ถ.จักรพรรดิพงษ์ โสมนัส เขตป้อมปราบ กทม. 10100
0-2281-5213
0-2282-3357

สหกรณ์แท็กซี่รวมมิตร จำกัด
0-2911-4444
เลขที่1296/67-68 ซ.ตรงข้ามวัดเชิงหวาย ถ.กรุงเทพ- นนทบุรี บางซื่อ กทม. 10800
0-2911-3426

สหกรณ์แท็กซี่ไทย จำกัด
0-2460-2222
112/366-367 หมู่ 8 ซอยทองหล่อ ถ.รัตนกวี จอมทอง กทม. 10150
0-2468-7374-5

แท็กซี่ เรดิโอ
บมจ.ยูไนเต็ดคอมมูนิเคชั่นอินดัสตรีเวิลด์เรดิโอ
1681
499 ม.3 อาคารบุญจินดา วิภาวดี-รังสิต ลาดพร้าว จตุจักร กทม. 10900
0-2617-8320
0-2617-8338

สหกรณ์ปทุมวันแท็กซี่
0-2864-3300

ที่มา พันทิพ

Advertisements