บอร์ด DSI มีมติรับคดี “นช.แม้ว” ปากมอมหมิ่นในหลวง เป็นคดีพิเศษ


ทักษิณ ชินวัตร

ที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ มีมติให้รับการกระทำผิดทางอาญากรณี “นช.แม้ว” ให้สัมภาษณ์หมิ่นในหลวง ผ่านไทมส์ออนไลน์ ชี้กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ จึงมีมติให้รับเป็นคดีพิเศษ เชื่อจะมีผู้ร้องโทษกล่าวทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนทั่วประเทศ

วันนี้ (25 พ.ย.) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ออกเอกสารข่าวผลการประชุมคดีพิเศษประจำเดือนพฤศจิกายนสรุบว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ครั้งที่ 9/2552 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้รับคดีความผิดทางอาญาไว้เป็นคดีพิเศษ ที่จะต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษประกอบด้วย

การกระทำผิดทางอาญา กรณีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อต่างประเทศของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตามที่มีบทสัมภาษณ์ของ พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นภาษาอังกฤษ ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสื่อต่างประเทศฉบับหนึ่ง โดยบทสัมภาษณ์ดังกล่าวมีคำพูดที่พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และอาจเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคม และอาจมีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกหลายท้องที่ทั่วประเทศ

ดีเอสไอได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้ด้วย จึงเสนอบอร์ด กคพ.เพื่อมีมติให้เรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ ซึ่งบอร์ด กคพ.เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ จึงมีมติให้คดีเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษ เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวและใช้ อำนาจสืบสวนสอบสวน ซึ่งจะแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

Advertisements