ดูดวงปี 2553 พร้อมวิธีทำบุญไหว้พระ ราศีธนู โดย อ.วีย์ ชัดเจน


ผู้ที่มีจุดเกิด(ลัคนา) ราศีนี้ชาตาท่านมีโอกาสทีจะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งดี และไม่ดีก็ได้ และที่สำคัญเมื่อจะทำอะไรท่านต้องมีสติอยู่เสมอ เพราะปี53 ราศีนี้มีจุดมืดจุดบอด (ราหูพาดผ่าน) ท่านอาจจะหลงเชื่อใครได้ง่ายดาย เห็นผิดเป็นถูก เห็นถูกเป็นผิด และถูกหลอกง่าย ที่สำคัญไม่แนะนำให้ท่านทำกิจธุระที่ไม่ดี มีสิทธิ์พังง่ายๆ พูดถึงสุขภาพก็ไม่ควรประมาทควรดูแลให้ดี

ปี 53 นี้ท่านจะมีการเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุน เพื่อนฝูง สังคม คนใกล้ชิด พี่น้อง การเดินทาง การศึกษา สิ่งที่กล่าวมาถ้าจะดีก็จะอยู่ในช่วง พค53 ไปและช่วง นี้ถือว่าดวงท่านดีพอควรถึงแม้ไม่ค่อยแน่นอน ขึ้นๆลงๆ แต่ก็เป็นที่รักของสังคม ญาติพี่น้องจนถึงเจ้านายหรือผู้ใหญ่ด้วย ในเรื่อง ที่อยู่อาศัย บ้าน ที่ดิน รถยนต์ ถ้าท่านมีการเคลื่อนไหว ถือว่าดีในช่วงนี้แต่ดีแบบไม่แน่นอน

การงานจะต้องอยู่ในสภาพ ภาระ รับผิดชอบ เหน็ดเหนื่อย อดทน ภาระ เก็บกด เครียด  และก็จะมีอิทธิพลกับท่านมากด้วย งานของท่านก็จะเป็นไปในลักษณะไม่มั่นคงขึ้นๆลงๆไม่แน่นอน รวมไปถึงหุ้นส่วน คู่ค้า คู่สัญญา จนถึงคู่ครอง แฟน ก็เช่นเดียวกับงาน

การเงินถือว่าน่าจะดีกว่าปี 52 นิดหน่อยหรือพอๆกัน เพราะดาวการเงินท่านแข็งแรงขึ้น แต่อย่างน้อยก็น่าจะมีรายจ่ายน้อยลง แต่การเงินท่านก็ยังจะเป็นไปในลักษณะไม่มั่นคงขึ้นๆลงๆไม่แน่นอน

อีกข้อหนึ่ง ในช่วง ตค 52 – พค53 สิ่ง ที่จะเป็นอุปสรรค์หรือนำปัญหามา ก็คือ สิ่งริเริ่มใหม่ๆ บุตร ลูกหลาน บริวาร การเสี่ยง การลงทุน การเดินทาง จนถึงการศึกษาท่านต้องระวังให้ดี

สรุป ราศีนี้ต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะเป็นดวงเปราะง่ายต่อการพัง และต้องคิดพิจรณาให้ดีในทุกๆเรื่องเพราะมีเงาราหูพาดผ่านอยู่

หมายเหตุ ราศีธนูคือจุดเกิด(ลัคนา) ซึ่งได้มาจากการคำนวณของโหรจากเวลาเกิดของท่าน ไม่ใช่คนที่เกิด ช่วง 16ธค – 15 มค เสมอไป

สิ่งที่บูชาและทำเพื่อการแก้สิ่งไม่ดี : ทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

1)    ไหว้พระปางป่าเลไลย์ แนะนำที่วัดป่าเลไลย์สุพรรณบุรี เน้นไป วันพุทธ

เคล็ดลับแบบพม่ารามัญ : อินทผาลัม หรือส้ม 12 ลูก + เงิน 12 บาท + ธูป 12 ดอก ไปไหว้ขอพรให้ทำอะไรอย่างมีสติ มีความคิด มีความรอบคอบ และพบแต่คนดีๆ มิตรดีๆ

2)    ไหว้พระราหู แนะนำ วัดศรีษะทอง(นครปฐม)

3)    ทำบุญกับช้าง เช่นถวายเงินแก่มูลนิธิช้าง

 

กลับสู่หน้าหลัก ของ