ดูดวงปี 2553 พร้อมวิธีทำบุญไหว้พระ ราศีตุลย์ โดย อ.วีย์ ชัดเจน


สำหรับคนที่มีจุดเกิด(ลัคนา) ราศี นี้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรตัวท่านเองจะเป็นในลักษณะรวดเร็ว รีบเร่ง และ สิ่งแรกที่จะต้องระวังเลยคือ เรื่องการเงินของท่านซึ่งจะมีปัญหา และการเงินก็ไม่ค่อยจะแน่นอน ขึ้นๆลงๆในช่วง ตค 52 – พค 53 และหลังจากพค53 ไปการเงินก็จะอยู่ในทิศทางที่ชัดเจน ไม่เฉพาะเรื่องการเงินเท่านั้น ในช่วง ตค 52 – พค 53 ท่านก็ควรระวังเรื่องงานด้วยอาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวเนื่องกับ หุ้นส่วน คู่ค้า คู่สัญญา ตลอดจนคดีความต่างๆ ท่านต้องระวังให้ดีอย่าประมาท

คู่ครอง แฟน เพศตรงข้ามก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าที่ควรต้องรอให้พ้น พค 53 ไป ถึงจะมีความชัดเจนเช่นเดียวกัน

และสิ่งที่ต้องระวังอีกคือเรื่อง ในช่วง กย 52 ไป จนถึง ปี 53 ทั้ง ปี ความมั่นคง บ้านช่อง ที่ดิน รถยนต์ จนถึง หมู่ญาติ พ่อ หรือ แม่ ของท่าน จนถึงสถานที่ทำงาน ก็อยู่ในช่วงที่ไม่แน่นอนและไม่ดีกับท่านอาจต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุง หรือ เสียหายเกิดขึ้นได้ และถ้าต้องทำอะไรเกี่ยวกับเอกสาร สัญญา แม้กระทั่ง การเจรจาคำพูด ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ แต่ช่วง ตค52 – ธค52 ยังเป็นช่วงที่ยังดีและควบคุมได้เกี่ยวกับเรื่องที่พวกนี้ ควรทำอะไรให้ชัดเจน เสร็จสิ้นในช่วงนี้ และช่วงนี้ท่านก็ยังเป็นที่รักของผู้ใหญ่ หรือ สังคมจึงเป็นโอกาสดีที่ท่านจะทำอะไรต่างๆให้ลุล่วงสำเร็จในช่วงสั้นๆนี้ และช่วง ธค52 – พค53 ท่านก็อาจจะมีโชคลาภบ้าง มีสิ่งใหม่ๆ การริเริ่มใหม่ๆ มีสังคมใหม่ๆ มีเพื่อนใหม่ๆ มีการเคลื่อนไหว การเดินทาง หรือแม้กระทั่ง มีคนช่วยเหลือในยามทุกข์ แต่สิ่งที่กล่าวมานี้อาจจะมีปัญหากับท่านได้เมื่อเข้ามาในช่วง พค53 ไป ท่านต้องระวังพยายามอย่ามีปัญหากับใครเลย

สรุป ราศีนี้ควรระวังและวางแผนการใช้เงินให้ดีและหลีกเลี่ยงการขัดแย้งกับคนรอบข้าง

หมายเหตุ ราศีตุลย์คือจุดเกิด(ลัคนา) ซึ่งได้มาจากการคำนวณของโหรจากเวลาเกิดของท่าน ไม่ใช่คนที่เกิด ช่วง 17ตค – 15 พย เสมอไป

สิ่งที่บูชาและทำเพื่อการแก้สิ่งไม่ดี : ทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

1)    ไหว้พระนอน(ปางไสยยาสตร์) แนะนำ ที่วัดโพธิ์ , วัดขุนอินทร์ประมูล(อ่างทอง), พระนอนจักรศี(สิงห์บุรี), วัดบางพลี (สมุทรปราการ) เน้นไปวันอังคาร

เคล็ดลับแบบพม่ารามัญ : นำพุทรา 8 ผล หรือ แอปเปิล 8 ผล + เงิน 8 บาท + ธูป 8 ดอก ไปไหว้ขอพรให้เรื่องงานและเงินอย่ามีปัญหา

2)    ถวายมีดโกน 8 เล่มถวายพระ

3)    ไถ่ชีวิตกระบืออย่างเดียว ไม่รวมโค(โยตี้)

 

กลับสู่หน้าหลัก ของ