รับสมัครงาน กราฟิก ดีไซด์เนอร์ (นิตยสาร 1 ตำแหน่ง)


นิตยสาร Mother&Care นิตยสารในเครือ GM Group รับสมัครกราฟิกดีไซด์เนอร์ ทำหน้าที่ออกแบบรูปเล่ม – กราฟิก นิตยสาร / สิ่งพิมพ์ ของนิตยสาร Mother&Care

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ดีไซด์เนี๊ยบ
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านนิตยสาร / หนังสือ และโฆษณา สิ่งพิมพ์
  • รู้กระบวนการพิมพ์เป็นอย่างดี
  • ใช้แม็คเป็นอาวุธหลัก พีซีก็ควรจะเป็น
  • ชำนาญ Indesign – Illustrator – Photoshop และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไป
  • รักการเรียนรู้ – พัฒนาตนเอง – มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • อ๊ะ ต้องรักเด็กเหมือนนางสาวไทยด้วย (แต่ไม่เน้น 55)

ผู้ใดมั่นใจว่ามีคุณสมบัติครับถ้วน เตรียม Portfolio ให้พร้อมแล้วกดโทรศัพท์มาที่
022 418 000 ต่อ 338 ขอสาย คุณเต้ย
มือถือก็ได้ (แต่หลังเที่ยงนะครับ) 089-890-7929 e-mail bluegrapix(a)yahoo.com

Advertisements