กองทัพอากาศ จัดกำลังพล ยุทโธปกรณ์ รปภ.เข้มบุคคลสำคัญช่วงประชุมอาเซียน


กองทัพอากาศจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจทหารอากาศ หรือ ฉก.ทอ.ขึ้นที่สนามบินหัวหิน ภายใต้แผนยุทธการหัวหิน-ชะอำ 521-3 เพื่อรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สนามบินหัวหิน และการควบคุมทางอากาศ ในระหว่างการจัดประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 15 โดยมี พล.อ.ท.วินัย เปล่งวิทยา รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจทหารอากาศ ซึ่งขณะนี้กำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ส่วนหนึ่งได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ ท่าอากาศยานหัวหิน เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการดำเนินการต่างๆ ของกองทัพอากาศที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย การเตรียมพร้อมเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นจำนวน 3 หน่วยบิน โดยวางกำลังไว้ที่กองบิน 1 นครราชสีมา กองบิน 4 ตาคลี และกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี เพื่อทำหน้าที่ในการบินคุ้มกันอากาศยานบุคคลสำคัญ การบินลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย รวมถึงการตรวจหาวัตถุระเบิดด้วยสุนัขทหาร และเครื่องมือค้นหา การเก็บกู้วัตถุระเบิด ตลอดจนสารวัตรทหารอากาศ และหน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธิน ในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและโรงแรมที่พัก

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงานกิจการพลเรือน อาทิ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องประชาชนรอบสนามบิน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

Advertisements