ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดี ประจำปี 2552


ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่

เดือน มกราคม 2552 วันที่ 4-5, 8, 14, 21, 24-25, 28, 30
เดือน กุมภาพันธ์ 2552 วันที่ 1, 4-5, 8,11, 15, 17-18, 19, 22-23, 26, 27
เดือน มีนาคม 2552 วันที่ 2, 8, 9, 14, 19, 20, 22, 27, 29
เดือน เมษายน 2552 วันที่ 6, 10-11, 13-14, 16, 23, 24
เดือน พฤษภาคม 2552 วันที่ 8, 11-12, 13, 17, 20-21, 23, 31
เดือน มิถุนายน 2552 วันที่ 1, 6-7, 17-18, 19, 21-22, 25, 26, 28
เดือน กรกฎาคม 2552 วันที่ 4-5, 6-7, 9, 13-14, 16, 17, 20-21, 25, 27, 31
เดือน สิงหาคม 2552 วันที่ 1, 3-4, 6, 7-8, 11, 16, 17, 19-20, 25, 31
เดือน กันยายน 2552 วันที่ 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 17, 18, 23-24, 27
เดือน ตุลาคม 2552 วันที่ 1, 15, 20, 31
เดือน พฤศจิกายน 2552 วันที่ 1, 2, 4, 7, 11-12, 14, 15-16, 20, 22, 23, 30
เดือน ธันวาคม 2552 วันที่ 1, 2, 4, 10, 14-15, 16, 25, 28


ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ดีลาบรรพชา (ลาสิกขา, ลาสึก)
ฤกษ์ดีงานมงคลสมรส

Advertisements