คาถาสวดบูชาพระของท่านที่เกิดวันอังคาร ประจำปี พ.ศ. 2552


เมื่อดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอังคารในปีที่แล้ว ผมก็เบาใจว่าท่านจะดวงดีขึ้น และสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาได้ แต่หากท่านต้องการความเป็นมงคลเพื่อตัวท่านเองก่อให้ เกิดพลังใบหน้าและใจอันสดใสกับดวงชะตาของท่าน บทสวดคาถาบูชาพระประจำวันอังคารมีดังต่อไปนี้

เริ่มต้นด้วยการสวดคาถา “นโมตัสสะ ภควะโต อาระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” ( 3 จบ ) แล้วตามด้วยบทสวดสั้น ๆ ดังต่อไปนี้

“ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง”

จะคุ้มครองดวงชะตาของท่านให้เด่นมากขึ้น

กลับสู่หน้าหลัก ทำนายดวงชะตาตามวันเกิด ประจำปี พ.ศ. 2552 กับหมอหยอง

ทำนายดวงชะตาท่านที่เกิดอังคารประจำปี พ.ศ. 2552 ปีฉลูหรือปีวัวชน… กับหมอหยอง

อิทธิพลดวงดาวกับอุปนิสัยของท่านที่เกิดวันอังคาร ประจำปี พ.ศ.2552

อิทธิพลดวงดาวที่ส่งผลทางด้านการงานของท่านที่เกิดวันอังคาร ประจำปี พ.ศ. 2552

อิทธิพลดวงดาวกับการเรียนและการสอบของท่านที่เกิดวันอังคาร ประจำปี พ.ศ.2552

อิทธิพลดวงดาวที่ส่งผลกับด้านการเงินและการลงทุนของท่านที่เกิดวันอังคาร ประจำปี พ.ศ. 2552

อิทธิพลดวงดาวที่ส่งผลกับด้านความรักและครอบครัวของท่านที่เกิดวันอังคาร ประจำปี พ.ศ. 2552

อิทธิพลดวงดาวที่ส่งผลด้านสุขภาพและเคราะห์ของท่านที่เกิดวันอังคาร ประจำปี พ.ศ. 2552

อิทธิพลดวงดาวที่ส่งผลกับด้านโชคลาภของท่านที่เกิดวันอังคาร ประจำปี พ.ศ. 2552

สีแห่งพลังชีวิตของท่านที่เกิดวันอังคาร ประจำปี พ.ศ. 2552

อัญมณีเสริมดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอังคาร ประจำปี พ.ศ.2552

ฤกษ์ยามมงคลของคุณที่รักที่เกิดวันอังคาร ประจำปี พ.ศ. 2552

คาถาสวดบูชาพระของท่านที่เกิดวันอังคาร ประจำปี พ.ศ. 2552

การแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอังคาร ประจำปี พ.ศ. 2552

ภาพรวมดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอังคาร ประจำปี พ.ศ. 2552 ปีฉลู หรือปีวัวชน

About these ads