ทำนายดวงชะตาตามวันเกิด ประจำปี พ.ศ. 2552 กับหมอหยอง


การทำนายดวงชะตาตามวันเกิด ประจำปี พ.ศ. 2552 กับหมอหยอง

หมอหยอง สุริยัน อริยวงค์โสภณ มีชื่อเสียงในฐานะนักโหราศาสตร์ชื่อดังระดับแนวหน้ากว่าสิบปี ในนามของ “อาจารย์หมอหยอง” แต่เมื่อกลับจากการศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่อังกฤษ ท่านจึงอุทิศตนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชน การศึกษาและสังคม โดยใช้วิชาความรู้ที่เรียนมา ผสมผสานกับความสามารถทางจิตวิทยาที่มีอยู่จึงเข้าสู่วงการการศึกษาอย่างเต็มตัว เพื่อหวังปลูกสร้างจริยธรรมที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ดังนั้นเราจะเห็นบทบาทของท่านทางด้านวิชาการและสังคม

ปัจจุบันท่านหยุดทำนายดวงแบบธุรกิจอย่างเด็ดขาดแล้ว เพื่อมุ่งหวังพัฒนาสังคม การศึกษาและสถาบันครอบครัวอย่างจริงจัง เพื่อทุ่มเทให้กับงานสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามปณิธาณที่ตั้งใจไว้ และเอาเวลาช่วงกลางคืนที่นั่งสมาธิเจริญภาวนารวบรวมคำทำนายดวงชะตา ทั้งเรื่องชีวิต ทั้งเรื่องศาตร์ฮวงจุ้ย ที่ศึกษาและมีประสบการณ์ผ่านการพิสูจน์และแก้ไข ช่วยเหลือผู้คนนับแสนคนมาแล้ว มาขีดเขียนเป็นตำราเคล็ดลับออกเป็นหนังสือบ้าง เป็นเทปทำนายบ้าง เพื่อนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือบริจาคให้องค์กรกุศลต่างๆ ทั้งหมด ที่สำคัญเพื่อจะได้ตกเป็นมรดกคู่มือชีวิตของคนรุ่นใหม่และรุ่นหลังต่อไป เป็นสมบัติของแผ่นดิน และเมื่อมีโอกาส ก็จะนำทางให้ผู้ที่รักใคร่และนับถือกัน เดินทางไปไหว้พระทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศเพื่อสะสมบุญกุศลบารมี และเพื่อให้บังเกิดความสุข นำไปสู่การจรรโลงรักษาสถาบันพระพุทธศาสนา อันเป็นสถาบันแห่งชาติไทย ตามอุดมการณ์และความตั้งใจของท่าน ที่ต้องการตอบแทนคืนให้แผ่นดินเกิด จนกว่าจะหมดลมหายใจ

ทำนายดวงชะตา ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ประจำปี พ.ศ. 2552 กับหมอหยอง
ทำนายดวงชะตา ท่านที่เกิดวันจันทร์ ประจำปี พ.ศ. 2552 กับหมอหยอง
ทำนายดวงชะตา ท่านที่เกิดวันอังคาร ประจำปี พ.ศ. 2552 กับหมอหยอง
ทำนายดวงชะตาท่านที่เกิดวันพุธทั้งกลางวันและกลางคืน ประจำปี พ.ศ.2552… กับหมอหยอง
ทำนายดวงชะตา ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2552 กับหมอหยอง
ทำนายดวงชะตา ท่านที่เกิดวันศุกร์ ประจำปี พ.ศ. 2552 กับหมอหยอง
ทำนายดวงชะตา ท่านที่เกิดวันเสาร์ ประจำปี พ.ศ. 2552 กับหมอหยอง

Advertisements